Kapittel 1:
Introduksjon

Digitaliseringen er et monumentalt tektonisk skifte i menneskehetens historie: Vi går fra å tenke fysisk og kjemisk, og fra å måle ting analogt, til å måle ting digitalt og til å tenke på verden i form av data. Ennå vet vi ikke hva vi skal gjøre med all den nye dataen.

Kapittel 2:
Data og demokrati

Apple, Google og Amazon vil vite alt om deg. Hva skjer når de vet mer om din helse enn de offentlige institusjonene våre? Da vil de trolig prøve å tjene penger på det – for eksempel gjennom en kommersiell velferdsstat.

Kapittel 3:
Algoritmer og etikk

Se for eksempel for deg at et stort internasjonalt selskap en dag tilbyr oss å utvikle en komplett smartby-plattform i en av våre største byer – et scenario som i dag ikke er urealistisk. Alt vi trenger å gjøre, er å gi dem trafikkdata, sikkerhetsdata, jobbdata, helsedata og værdata, og så vil de kunne optimalisere byen vår ved hjelp av algoritmer og styringssystemer. Bør vi si ja, eller nei?

Kapittel 4:
Regulering for innovasjon

Markedsdrevet innovasjon kan være nyttig på kort og mellomlang sikt, men ikke på lang sikt, ikke nå – når den teknologiske situasjonen tvinger oss til å gjøre forretninger på en grunnleggende ulik måte enn tidligere.

Kapittel 5:
De nye jobbene (og hvem som skal gjøre hva)

Den første og kanskje største feilen vi gjør i kunnskapssamfunnet akkurat nå: Vi undervurderer verdien av erfaring. Vi må ta et standpunkt til hva vi mennesker gjør bra, og hva vi vil at mennesker skal fortsette å gjøre i fremtiden, med en pragmatisk innstilling til teknologien rundt oss.

Kapittel 6:
Industripolitikk

Tradisjonene våre er et springbrett, ikke en ballast. Fremtiden kommer bakfra. Det er lov å tenke: Kan Norge bli verdens beste produsent av helseteknologiske løsninger? Kan den norske bygg- og anleggsindustrien bli verdensledende på klimaresistent materialteknologi? Kan elbil-satsingen bli vårt nye offshore-eventyr?

Kapittel 7:
Livslang læring

Fellesskap er en forutsetning for at den livslange læringsprosessen skal bli noe mer enn bare en floskel. Selv om det å sitte alene med teoretisk stoff passer noen bedre enn andre, så er vi mennesker fortsatt sosiale dyr av natur. Mange av de nye universitetene – Khan Academy, Udemy, Udacity, TedTalks, LinkedIn Learning – tilbyr gode kurs og systemer, men sliter med frafall underveis.

Kapittel 8:
Fremtidens partiprogrammer

Kom med innspill til hvilken politikk norske partier bør føre i fremtiden. Hva vil de forskjellige partiene vektlegge sterkest når de skal bidra til en digital dugnad?

Kapittel 9:
Konklusjon - Hvordan kan Norge lykkes med en digital dugnad

Hva likte du best med denne boken? Hvor var du mest uenig med forfatteren? Kommer Norge til å lykkes med en digital dugnad?
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn